Waar architectuur en eigenheid elkaar vinden Waar architectuur en eigenheid elkaar vinden

Uw tuin

 

 

 

 

Uw tuinaanleg

Bij de aankoop of bouw van uw woning koos u bewust of onbewust voor de ligging, omgeving en bouwstijl.
Wij gebruiken deze uitgangspunten om samen met u tot een passende tuinaanleg bij uw woning te komen.
Bovendien houden wij rekening met uw persoonlijke situatie. In het proces van tuinaanleg of renovatie onderscheidt Peter Bouw Tuinen
drie fasen, namelijk de kennismakingsfase, de ontwerpfase en de realisatiefase.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismakingsfase

 

 

 

 

1


In onze beleving kan een mooi eindresultaat alleen worden behaald door een goede kennismaking tussen beide partijen. Het eerste gesprek is plezierig en informeel. Wij praten over uw werk, hobby’s, interesses, lifestyle, vakanties enzovoort. Met dit gesprek krijgen wij inzicht in uw wensen en de stijlen die bij u passen. Daarna kunnen wij starten met de tweede fase, het ontwerp.

 

 

 

Ontwerpfase

 

 

 

 

2

 

Aan de hand van de kennismakingsfase wordt een eerste schets gemaakt. Wij presenteren hierin de tuinstrategie, deze bestaat uit lijnen die routes en functies definiëren. Elke lijn heeft een eigen verhaal die wij aan u toelichten.

Vervolgens nemen wij u mee in de mogelijkheden van uw situatie. Onze ervaring leert dat de tuin hierna voor u gaat leven, zodat een dialoog ontstaat waarin u ontdekt of we samen verder gaan.

Na goedkeuring werken wij de plannen digitaal uit en stellen wij een begroting op. In dit traject leggen wij de materialisering en alle details zoals een beplantingsplan, matenplan, beregeningsplan en verlichtingsplan vast. Veel overleg vindt plaats met de specialisten die de uitvoering verzorgen. Onze projectleider legt uiteindelijk een definitieve planning aan u voor, waarna de realisatiefase van start gaat.

 

 

 

 

 

 

Realisatiefase

 

3

Vanaf deze fase creëren wij uw tuinbeleving en wordt uw investering zichtbaar. Iedere stap brengt u dichter bij het moment waarop u kunt genieten van uw tuin. Wij houden u met zorg op de hoogte over de voortgang. Samen met u houdt onze tuinarchitect toezicht op de kwaliteit en vastgestelde visie. Door een soepele samenwerking kunnen eventuele optimalisatiepunten nog worden geïmplementeerd tijdens de tuinaanleg.